Pyöräilijän ja autoilijan keskinäiset väistämissäännöt pysyvät pääosin ennallaan myös uuden, 1.6.2020 voimaan tulleen tieliikennelain myötä. Pyörätien jatkeen uusi merkitsemistapa sekä uusi liikennemerkki, jolla osoitetaan ajoneuvoliikenteelle väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa, tuovat risteyksiin väistämissääntöjä selkeyttäviä muutoksia. Alempana vielä väistämissäännöt tiivistetysti kertauksena.

Pyöräilijä on ajoneuvon kuljettaja. Jos pyöräilijä ajaa ajoradalla, koskevat häntä samat säännöt kuin muitakin ajoradalla ajavia ajoneuvon kuljettajia. Esimerkiksi tasa-arvoisessa risteyksessä väistetään oikealta tulevia.

Sähköpotkulaudalla kuljetaan pyöräilijän sääntöjen mukaan. Erilaiset sähköiset liikkumisvälineet voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan:

 • jalankulkua avustavat tai korvaavat liikkumisvälineet kuten tasapainoskootterit, joiden rakenteellinen enimmäisnopeus on 15 km/h (jalankulkijan liikennesäännöt)
 • kevyet sähköajoneuvot kuten juuri sähköpotkulaudat, joiden rakenteellinen enimmäisnopeus on 25 km/h (pyöräilyn liikennesäännöt)
 • sähköavusteiset tai moottorilla varustetut polkupyörät (pyöräilyn liikennesäännöt)

Autoilijan on väistettävä pyöräilijää, kun

 • autoilija kääntyy, jolloin autoilijan tulee väistää risteävää tietä ylittäviä,
 • autoilija ajaa pihakadulta, kävelykadulta, pihasta, pysäköintipaikalta tai muulta vastaavalta alueelta,
 • autoilija tulee väistämisvelvoitteesta kertovan liikennemerkin takaa. Näitä merkkejä ovat kärkikolmio ja stop-merkki – sekä uuden tieliikennelain myötä myös uusi ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa” -merkki.
  • 1.6.2020 alkaen ajoneuvoliikenteelle ja raitiovaunuille voidaan tällä uudella merkillä osoittaa väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa.
 • pyöräilijä ylittää tietä autoilijan tullessa kärkikolmion takaa liikenneympyrään tai poistuessa liikenneympyrästä.

Pyöräilijän on väistettävä autoilijaa/ajoradan liikennettä, kun

 • pyöräilijä ajaa pyörätieltä ajoradalle, hänen on väistettävä sekä vasemmalta että oikealta tulevaa liikennettä, ellei kyseessä ole edellä kuvattu väistämistilanne tai liikennemerkein ole muuta osoitettu.
 • pyöräilijä ajaa pihakadulta, kävelykadulta, polulta, pihasta tai vastavalta alueelta taikka ajaessaan tien yli muualla kuin risteyksessä. Ajoneuvoliikenteen lisäksi on huomattava, että pyöräilijän on ajoneuvon kuljettajana väistettävä myös kävelijöitä ja muita tienkäyttäjiä tielle tullessaan.